• EUKAIRIA

  'Sansen for det rette øjeblik'

   

  Konsulentydelser inden for ledelse og organisering

   

   

 • Ambition

  EUKAIRIAs ambition er at bidrage til udvikling af velfærd.

   

  EUKAIRIA betyder ’sansen for det rette øjeblik’. Heri ligger et ønske om at skabe intense processer, læringsforløb og resultater, som tager afsæt i et planlagt og målrettet forløb, men samtidig er åben for de overraskelser, der dukker op undervejs og som uventet viser sig som spændende og produktive.

   

  EUKAIRIA arbejder altid ud fra den specifikke sammenhæng og de specifikke udfordringer og ønsker, som den enkelte kunde står med.

   

   

   

   

 • Tilgang til opgaven

  EUKAIRIA tror på at samarbejde, intensitet, klogskab, forstyrrelser, vilje og lidt sjov og ballade er vigtige elementer, når mennesker og organisationer skal på opdagelse og forny sig.

   

  Du kan nyde godt af mange års erfaringer, stor viden og kendskabet til mange forskellige metoder og værktøjer, som alt sammen kan bringes i spil og udvikles til netop jeres situation.

   

  EUKAIRIA arbejder i tæt forbindelse med andre konsulenter og forskere – fordi netværk inspirerer og gør verden større.

 • Kerneydelser

  Organisationsudvikling, ledelsesudvikling og tillid i praksis

  Tillid og afbureaukratisering i den offentlige sektor

  Med forventningen om at den offentlige sektor skal producere mere og bedre for mindre giver det god mening at anvende nye styringsformer, der kan skabe bedre bundlinje. Tillid er et kvalificeret bud, men det kræver, at ledere og medarbejdere kan tale om tillid på en kvalificeret og nuanceret måde og deraf blive tydelige og produktive i deres anvendelse af det populære begreb

  EUKAIRIA har udviklet fem tillidsspor, som tilbyder en stringent og systematisk måde at arbejde med tillid på. Så ved vi, hvad vi mener, når vi efterspørger og taler om tillid. Og vi kan blive skarpere på, hvordan vi skal arbejde med at få tillid til at skabe værdi i arbejdsfællesskaber.

  EUKAIRIA tilbyder kurser og udviklingsforløb med henblik på at få tillidsdagsordenen til at virke i praksis

  Ledelse med perspektiv og handlekraft

  Offentlige organisationer skal navigere i stor kompleksitet. Det kræver ledere med strategisk sans og med evne til at aflæse verden ud fra forskellige perspektiver. Samtidig skal ledere også skabe handlemuligheder og sørge for de nødvendige forandringer i et godt samspil med medarbejdere.

  EUKAIRIA tilrettelægger og faciliterer dialog og refleksion blandt ledere. Ledere faciliteres til at være iagttagende og sensitive overfor den omgivende kompleksitet og de konkrete udfordringer, som de står over for. På den måde styrkes de til at blive mere handlekraftige og virksomme.

  EUKAIRIA tilbyder ledere oplæg, undervisning og procesfacilitering - med nænsom skarphed i stemmen...

  Relationer og sammenhængende løsninger

  Vi må i sidste ende være sammen om det! Ledere kan ikke uden medarbejdere....og medarbejdere kan ikke uden ledere. Og borgerne har brug for, at der arbejdes sammenhængende på tværs af organisatoriske og faglige skel. Vi kan nemt tegne organisationsstrukturer og kasser. Men der er i særlig grad behov for at fokusere på forbindelserne mellem dem. Med andre ord kan meget velvilje og fornyelse gå tabt, hvis ikke relationerne bliver dynamiske og produktive.

  EUKAIRIA har fokus på kerneopgaven og de sammensatte og vekslende arbejdsfællesskaber, som løser dem. Det handler om at skabe fælles mening og betydning, så vi kan svare på hvorfor vi er her og hvad vi både er fælles om og gør forskelligt. Det er en sand balancekunst mellem forskellighed, selvstyring og sammenhængskraft. Vi kommer ikke uden om gensidig indlevelse, afklarende dialog og direkte kommunikation i et øget netværk på tværs af hierarkiet.

  EUKAIRIA designer og styrer processer, hvor de nødvendige og relevante aktører indgår og sammen skaber nye løsninger.

 • Cases

  Her vises et lille udsnit af de opgaver, som EUKAIRIA har lavet

  Tillid i praksis

  Mange organisationer er optaget af tillid og ikke mindst muligheden for at styre og skabe værdi gennem tillid. Men hvad mener vi, når vi efterspørger tillid? Kan vi overhovedet forstå hinanden, når vi taler om dette almene begreb? Og ved vi hvad det vil sige at arbejde med tillid i praksis?

  Undervisning og facilitering i et udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i Københavns Kommune - med udgangspunkt i 5 tillidsspor, som er en systematisk måde at arbejde med 'tillid' på.

  Tværkulturelt netværk

  Hvordan mobiliseres forskellige faggrupper fra forskellige organisationer og kulturer til at arbejde sammen i et netværk for at minimere kriminalitet og opbygge sunde relationer blandt unge? Det står centralt i udviklingen af interkulturelle netværk omkring SSP-arbejde på Balkan.

  Design og facilitering af seminar for skoleledere, lokalt politi og kommuner fra Balkan i samarbejde med Cross Cultures Project Association

  Lederudviklingsforløb

  Hvordan kan en gruppe af ledere begynde at arbejde som et team? En stærk ledelse må skabe fælles mening omkring ledelsesopgaven, afstemme ledelsesgrundlag og finde ud af, hvad der bedst er fælles for at kunne bruge styrkerne i det forskellige.

  Konsulentopgave på uddannelsesinstitution, hvor ledergruppen arbejdede med fælles strategi og ledelsesgrundlag.

  Design og udvikling af uddannelse

  Udvikling og redesign af en masteruddannelse med fokus på værdiskabende læring og de centrale problematikker, der udfordrer den offentlige sektor.

  Konsulentopgave i forbindelse med udvikling af Master of Public Administration i samarbejde med CBS Executive.

  Robusthed og det fragile

  Robusthed handler både om det hårde, det skrøbelige og det fleksible. Der er efterspørgsel på det robuste, men hvad er det egentlig vi efterspørger og hvad kan gå tabt, hvis vi kun fokuserer på det meget stabile?

  Oplægsholder på Slagelse Kommunes sommerakademi for ledere.

  Strategiproces

  Når der skal laves en ny strategi, skal det gøres systematisk og på baggrund i et solidt vidensgrundlag. Men ikke nok med det - for at strategier ikke blot bliver passive beskrivelser på papir, så skal organisationen motiveres og engageres.

  Tilrettelæggelse og facilitering af strategiproces i center i Københavns Kommune - først for ledergrupper og efterfølgende med involvering af medarbejdere.

  Ny organisering - kultur og struktur

  Omverdenens nye krav og forventninger kan betyde, at en organisation må ændre sig markant og arbejde mere målrettet strategisk. Det kan betyde ny organisering omkring strategiske områder. Nye lederroller, der kombinerer faglig og organisatorisk ledelse og en bevægelse fra medarbejderautonomi til selvledelse.

  Konsulent i et længerevarende organisationsudviklingsforløb i forskningsafdeling på Aarhus Universitet.

 • EUKAIRIA

  EUKAIRIA har eksisteret siden 2005. Jeg har siden da løst mange forskellige opgaver i den offentlige sektor - alene eller i samarbejde med konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Jeg synes, at det er vigtigt, at jeg som konsulent både har en stor teoretisk indsigt i ledelse og organisering, er vant til at analysere og udvikle koncepter og samtidig har praktisk erfaring med at arbejde i en offentlig og politisk styret organisation. Det betyder, at jeg bedre kan udfordre og stille de skarpe spørgsmål, designe passende metoder og værktøjer og facilitere i et komplekst rum.

   

  Jeg har opgaver mange steder. Nogle gange i en institution, som skal have designet og faciliteret en workshop eller et seminar. Andre gange går opgaverne på tværs i organisationen, fx når det handler om kurser for og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Det kan også handle om et længervarende samarbejde med interne konsulenter eller ledere omkring ny organisering, analyser, innovation eller effektivisering.

  Jeg holder af det hele.

  Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil tale nærmere om ideer eller konkrete opgaver, som du og din organisation er optaget af.

  Tine Hansen

  Ejer af konsulentvirksomheden EUKAIRIA

  Ekstern lektor på Copenhagen Business School

  Faglig koordinator i Udviklingsenheden i Helsingør Kommune